Article

כתבה הסכם הורות משותפת

מתכננים להביא ילדים ?

בשלב מסוים בחיים מתעוררת או שלא (:  הכמיהה לפרק חדש ובמרכזה עומדים פניהם של ילד או ילדה. בעשורים האחרונים חלו שינויים במבנה ובהרכב התא המשפחתי בארץ ובעולם כולו. אנשים מבינים כיום שלא חייבים להתחתן ולהתמסד באופן מסורתי כדי להגשים את החלום ולהביא ילדים לעולם. יחד עם זאת, נשים וגברים רבים בוחרים שלא לוותר על חלום ההורות, ויוצרים תאים משפחתיים המאתגרים את תפישת המשפחה המסורתית של ימינו. 

הורות משותפת היא אחד הפתרונות המשמעותיים הקיימים היום עבור המשפחות החדשות. כבר למעלה מעשור שאנשים רבים מבינים את כוחה של השותפות שנרקמת בין שני אנשים עם חלום משותף ובוחרים לצאת לדרך ולהגשים אותו.

בדיוק מסיבה זו יש לחשוב על העתיד ולתכנן אותו ובכך ליצור וודאות לגבי העתיד ולערוך הסכם הורות משותפת.

אל תסתפקו בהסכמה כללית בעל פה.

מומלץ לחתום מראש על הסכם מפורט.

אז על מה צריכים לחשוב ? המאפיינים של הורות משותפת

הורות משותפת יכולה להזכיר "שותפות" עסקית וניתן לעצב אותה בכל דרך שבה יבחרו השותפים באמצעות ערכית הסכם. הורות משותפת קלאסית ונפוצה היא הורות שבה הילד חי בשני בתים ועובר מבית לבית, כשמחצית מזמנו הוא שוהה בבית ההורה האחד ומחצית מזמנו הוא שוהה בבית ההורה האחר. למעשה, ההורים מגדלים את הילד יחד, במשקי בית נפרדים לחלוטין. מציאות כזו לאורך שנים של גידול ילדים והחלטות מהותיות בחייהם, מורכבת מאוד. לכן, חיוני להבטיח שהקמת המשפחה וייסודה של ההורות המשותפת ייעשו באופן נכון.

וודאות לעתיד איך עושים זאת באופן ראוי ?

מומלץ לקבל ייעוץ ומשפטי וליווי מקצועי טרם הבאת ילד לעולם בהורות משותפת ללא זוגיות. מדובר במהלך הטומן בחובו סיכונים וסיטואציות שלא תמיד ניתן לצפות גם אם היחסים בין ההורים מצוינים. 

הסכם הורות משותפת כאמור יכול למזער את הסיכונים, יבטיח יציבות, יפחית את הסיכון לסכסוכים משפטיים בעתיד ויבטיח את טובת הילדים. הסכם הורות משותפת טוב, מקיף, ישים ומדויק, מהווה מפתח ובסיס ליחסי הורים שותפים מוצלחים ומספקים. לכן, חשיבותו כה גדולה.

כדי לצאת לדרך של הורות משותפת, יש צורך בהסדרה משפטית של כל האספקטים הנוגעים לתהליך ההתעברות וגידול הילד. לשם כך, נערך בין השותפים חוזה הנקרא הסכם הורות משותפת, הנערך אצל עו"ד המתמחה בתחום זה. מטרתו של הסכם הורות משותפת היא להבטיח את זכויותיהם וחובותיהם של כל השותפים בתהליך, תוך שמירה על בטחונו הבריאותי והנפשי של הילד. בנוסף כולל הסכם הורות משותפת הגדרה ברורה של חלוקת האחריות והנטל הכספי בין הצדדים. ההסכם מכסה תחום רחב של אספקטים כגון היקף המזונות, נושאי חינוך, בריאות, קביעת הסדרי ראיה, נושא המשמורת ועוד. כמו כן מכסה ההסכם את שלביו הראשונים של תהליך ההורות המשותפת החל משלב הבדיקות הגנטיות, ההפריה, בדיקות ההיריון ודרך ההיריון והלידה, והסיטואציות האפשריות הכרוכות בכך. ההסכם בדרך כלל גם יאפשר "נקודות יציאה" בהן יוכל כל אחד מהצדדים לבחור לפרוש מהתהליך או מהשותפות. הסכם הורות משותפת דורש את אישורו של בית המשפט והוא חוזה מחייב מעל הכל יוצר את הוודאות בגידול הילד ודרך ההתנהלות היומיומית.

לאחר החתימה על הסכם הורות משותפת ניתן לצאת לדרך

עו"ד ש עו"ד טליה ב רזאני מנהלת משרד בתל אביב וירושלים המתמחה במגוון תחומים: משפחה מקרקעין, חוזים, חברות, צוואות ועוד. כמו כן עו"ד טליה ברזאני מציעה שירותי גישור וכך זאת תוך דגש על ליווי אישי וצמוד ללקוחותיה, ומעל לכל – אמינות ונאמנות!