עילות לפינוי דייר מוגן

חוק הגנת הדייר מעניק לדיירים מוגנים זכויות מופלגות שעיקרן הגנה מפני פינוי ותשלום דמי שכירות מוגנים. החוק בא לשמור על זכויותיו של הדייר המוגן רק כל עוד הוא מקיים את הוראות החוזה והחוק. עילות הפינוי שבחוק מאזנות במידה מסוימת את התמונה ובאות להגן על בעל הבית. פינוי של דייר מוגן הוא סנקציה חריפה מאוד, שכן […]