כתבה על כתב סילוק בגב הצ'ק

חתמתם על כתב ויתור וסילוק על גב הצ'ק שקיבלתם מחברת הביטוח? כדאי לדעת שאם אתם חושבים שמגיע לכם עוד כסף ­ לא הכל אבודתומר ריטרסקי רוב חברות הביטוח נוהגות להתנות, שלא כדין, תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בחתימת כתב ויתור וסילוק. לעיתים מופיע כתב הוויתור על צידו האחורי של הצ'ק כדי שבמועד הפירעון יידרש הניזוק […]